Vodič kroz visokoškolske...

Vodič kroz visokoškolske...


Vodič kroz visokoškolske biblioteke Bosne i Hercegovine

A guide to academic libraries of Bosnia and Herzegovina

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 978-9958-500-32-9

COBISS.BH-ID