NUBBIH i strateški pravci...

NUBBIH i strateški pravci...


Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i strateški pravci razvoja bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

COBISS.BH-ID 10414086