Program za polaganje...

Program za polaganje...


Program za polaganje stručnih ispita u bibliotečkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 9958-500-13-2

COBISS.BH-ID 6445574