Priručnik

Priručnik


TUZLAK, Dženana, KRILIĆ, Hatidža, OSMANBEGOVIĆ, Jasminka

Priručnik : skraćeni kataloški opis monografskih publikacija : skraćeni kataloški opis serijskih publikacija : signatura, inventar, smještaj, revizija

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 9958-500-25-6

COBISS.BH-ID 14055942