Odgovornost i proces odlučivanja

Odgovornost i proces odlučivanja


ČEGAR, Dragutin

Odgovornost i proces odlučivanja

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2012

ISBN 978-9958-500-60-2

COBISS.BH-ID 20175110