Od slike do knjige

Od slike do knjige


MEMIJA Emina

Od slike do knjige : iz historije pisma, knjige, štampe i biblioteke

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 978-9958-500-28-2

COBISS.BH-ID 15751686