Od podatka do metapodatka

Od podatka do metapodatka


DIZDAR Senada

Od podatka do metapodatka

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 978-9958-500-56-5

COBISS.BH-ID 19195142