Biblioteke i bibliotečko poslovanje

Biblioteke i bibliotečko poslovanje


MIHALIČEK Mubera

Biblioteke i bibliotečko poslovanje : priručnik za stručnu organizaciju i vođenje biblioteke

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 9958-500-21-3

COBISS.BH-ID 10750470