Biblioteka u digitalnom okruženju

Biblioteka u digitalnom okruženju


GERC Ana

Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet Informatizacija bibliotečke djelatnosti 

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 978-9958-500-38-1

COBISS.BH-ID 17308934