La poesía = Poezija = Poetry

La poesía = Poezija = Poetry


AGOSÍN Marjorie

La poesía = Poezija = Poetry

Prevodilac Inela Selimović ; priređivač Valerijan Žujo

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2011 

ISBN 978-9958-500-52-7

COBISS.BH-ID 18824710