Sunce i dijete

Sunce i dijete


BEĆIRBAŠIĆ Mirsad

Sunce i dijete : memorijalna nagrada Astrid Lindgren - prijedlog 2010.

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, 2011

ISBN 978-9958-500-55-8

COBISS.BH-ID 19144454