O pjesmama pjesme

O pjesmama pjesme


OSTOJIĆ Ljubica

O pjesmama pjesme : memorijalna nagrada Astrid Lindgren, prijedlog 2011

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2011

ISBN 978-9958-500-57-2

COBISS.BH-ID 19260166