Bibliografija Bosniace...

Bibliografija Bosniace...


KOŠTIĆ Mujo

Bibliografija Bosniace objavljene od 1941. do 1945. godine : izdanja u vrijeme "Nezavisne države Hrvatske"

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2007 

ISBN 978-9958-500-31-2

COBISS.BH-ID 16323334