Vijećnica - prepoznatljivi simbol...

Vijećnica - prepoznatljivi simbol...


OVČINA Ismet, POLIMAC Sonja, REŠIDBEGOVIĆ Amra

Vijećnica - prepoznatljivi simbol Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Vijećnica - a recognizable symbol of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina

Prevodilac, translator Maja Kapor

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 978-9958-500-29-9

COBISS.BH-ID 15713030