Zašto BiH treba NUBBIH

Zašto BiH treba NUBBIH


OVČINA Ismet, POLIMAC Sonja, REŠIDBEGOVIĆ Amra

Zašto Bosni i Hercegovini treba Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Why does Bosnia and Herzegovina need National and University Library of Bosnia and Herzegovina

Prevodilac, translator Vesna Sofić

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 978-9958-500-35-0

COBISS.BH-ID 16931078