Stručni ispiti - OKTOBARSKI rok

on .

NUB BIH

CENTAR  ZA  PERMANENTNO  OBRAZOVANJE

BIBLIOTEKARA  U  BIH

KOMISIJA  ZA  POLAGANJE  STRUČNIH  ISPITA

 

Stručni  ispiti  -  OKTOBARSKI   rok  će  se  održati  od  24.10. -  26.10.2016., od  9,00 h u  sali  216 -  zgrada  NUB BIH, Kampus  univerziteta  Sarajevo, Zmaja  od  Bosne  8b. 

Svi  prijavljeni  kandidati  za  ovaj   rok   će  biti  obavješteni  o  terminima  polaganja.