Kursevi za stručne ispite

on .

CENTAR  ZA  PERMANENTNO  OBRAZOVANJE

BIBLIOTEKARA  U  BIH

 

I  kurs „BIBLIOTEČEKA PISMENOST„  će se održati 22.02. – 25.02. 2016.

 

II  kurs „INFORMACIJSKA PISMENOST„ će se održati 28.03. – 31.03. 2016.

 

Mjesto: NUB BIH, sala za edukaciju, Zmaja od Bosne 8b