Termini za polaganje stručnih ispita

on .

edukacija

CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE BIBLIOTEKARA BIH

STRUČNI ISPITI - JUNSKI ROK

 održat će se od 24.06. – 28.06.2013. godine, sa početkom u 8,30.
Svi prijavljeni kandidati za ovaj rok će biti obaviješteni o rasporedu polaganja.

Mjesto održavanja: NUB BIH, sala za edukaciju, Zmaja od Bosne 8b

Univerzitetski kampus, SARAJEVO