Održan sastanak Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo BAS/TC 44

on .

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine 24. marta 2017. godine održana je 15. sjednica Tehničkog komiteta za Bibliotekarstvo, BAS/TC 44.

Područje rada ovog komiteta odgovara korespondentnim međunarodnim i evropskim komitetima. Tehnički komitet za bibliotekarstvo Bosne i Hercegovine je sastavljen od uglednih članova bibliotečke zajednice na čelu sa predsjednikom Dr. Ismet  Ovčina.

Obaveze članova Tehničkog komiteta su da na sjednicama koje se održavaju tri do četiri puta godišnje daju svoje stručno mišljenje o standardima i o mogućnosti njihove primjene u našoj zemlji.

Na 15. održanoj sjednici Tehnički komitet za bibliotekarstvo BAS/TC 44 bavio se analizama i usaglašavanjem prevoda naslova predloženih standarda planiranih za tekuću godinu, utvrđivanjem nacrta standarda za javnu raspravu, te davanje saglasnosti predsjedniku za upućivanje nacrta u javnu raspravu.

IMG 7787

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, na prijedlog BAS/TC 44 Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo, uputit će u javnu raspravu sljedeće nacrte bosanskohercegovačkih standarda :

  1. BAS ISO 7098: 2017  Information and documentation -  Romanization of Chinese  - Informacije i dokumentacija - Romanizacija kineskog pisma (ISO 7098:2015, IDT) BAS ISO 7098:2010 Informacije i dokumentacija - Romanizacija kineskog pisma ISO/TC 46

  2. BAS ISO 11799: 2017 Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials - Informacije i dokumentacija – Zahtjevi za pohranjivanje dokumenata arhivske i bibliotečke građe (ISO 11799:2015, IDT)    BAS ISO 11799:2009 Informacije i dokumentacija – Zahtjevi za pohranjivanje dokumenata arhivske i bibliotečke građe ISO/TC 46/SC 10

  3. BAS ISO/TS 18344: 2017 Effectiveness of paper deacidification processes - Efektivnost procesa neutralizacije kiselosti papira (ISO/TS 18344:2016, IDT) ISO/TC 46/SC 10

  4. BAS ISO15489-1:2017 Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles Informacija i dokumentacija – Upravljanje zapisima - Dio 1: Koncepti i principi (ISO 15489-1:2016, IDT) BAS ISO 15489-1:2008 Informacija i dokumentacija – Upravljanje zapisima - Dio 1: Opšte ISO/TC 46/SC 11

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta.