II Kurs - Informacijska pismenost

on .

NUB BIH

Zmaja  od  Bosne  8 b

( Kampus  Univerziteta )

CENTAR  ZA  PERMANENTNO  OBRAZOVANJE

BIBLIOTEKARA  U  BIH

 

II  KURS  -  INFORMACIJSKA PISMENOST

će  se  održati   od  27.03. – 30.03. 2017.  u  Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci  BiH,  sala  za  edukaciju, soba  216 ,  od  9,00 – 15,15 h