Kurs BIBLIOTEČKA PISMENOST

on .

NUB BIH

Zmaja  od  Bosne  8 b

( Kampus  Univerziteta )

CENTAR  ZA  PERMANENTNO  OBRAZOVANJE

BIBLIOTEKARA  U  BIH

 

I  KURS  -  BIBLIOTEČKA  PISMENOST

će  se  održati   od  20.02. – 23.02. 2017.  u  Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci  BiH,  sala  za  edukaciju, soba  216 ,  od  8,30 – 15,15.