Obilježavanje 69. godišnjice postojanja i rada NUBBiH

on .

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

69 GODINA POSTOJANJA I RADA

 

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate obilježavanje 69 godina postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

VIJEĆNICA, 04.12.2014.

 10:00 – 12:00

 

P R O G R A M

Svečana akademija:

  • Dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH
  • Prof. dr. Adila Pašalić-Kreso, potpredsjednica Akademije nauka i umjetnosti BiH
  • Ljiljana Prelčec, sekretar Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  • Prof. dr. Faruk Mekić, prorektor Univerziteta u Sarajevu
  • Ivana Tolj, predstavnica Ambasade Republike Austrije

Promocija knjige: „Biblioteka koja ima prošlost i budućnost: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine“, autorice mr. sc. Amre Rešidbegović

  • Dr. Ismet Ovčina, recenzent
  • Prof. dr. Senada Dizdar, Filozofski fakultet u Sarajevu

Promocija projekta: „Princ Franz Ferdinand i Sophie: digitalna narativna priča“

  • Mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, NUBBiH
  • Ibrahim Spahić, predsjednik Kulturnog foruma BiH