Posjeta studenata Filozofskog fakulteta NUBBIH

on .

U petak, 04.04.2014. godine Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine su posjetili studenti Filozofskog fakulteta – Odsjek pedagogija.

Cijeneći značaj Nacionalne i univerzitetske biblioteke našoj zemlji kao kulturne i obrazovne institucije studenti III godine Odsjeka za pedagogiju su izrazili želju da posjete našu instituciju u okviru andragoške prakse koja se sastoji iz boravka i posjeta ustanovama, organizacijama i centrima koji pružaju usluge obrazovanja odraslih.

Tom prilikom studentima je upriličeno upoznavanje sa djelovanjem ove institucije, njenim ciljevima, zadacima, funkcijama kao i servisima koje nudi svojim korisnicima, posebno onog djela koji se odnosi i na cjeloživotno učenje bibliotekara, ali i korisnika biblioteke.

Omogućena je i prezentacija Centra za permanentno obrazovanje koji se nalazi u sklopu NUBBiH, ali i kratak obilazak NUBBiH - prvenstveno mjesta njihovog interesovanja kao što su opće čitaonice, Austrijska biblioteka/čitaonica, čitaonica za naučne radnike i kataloga.