Pristup bazama podataka

on .

NOVO U NUBBiH-u

Tokom mjeseca novembra i decembra 2014., korisnici/e usluga NUBBiH-a imaju obezbjeđen pristup na slijedeće online baze podataka:

  1. Cambridge Archive Editions Online
  • Cambridge Archiva Editions uključuje  mape, pisma te političke i ekonomske izvještaje. Ova baza ima građu koja pokriva slovenske i balkanske regije. Baza je izuzetno zanimljiva za stručnjake iz historije i srodnih naučnih oblasti. Posebno izdvajamo jedinice koje se odnose na temu Bosnia, Croatia, Serbia: Historical Boundaries 1815-1945.
  1. Academic OneFile (aggregated journals database)
  2. GVRL (Gale Virtual Reference Library)
  3. NCCO (Nineteenth Century Collections Online) –Mapping the World

Pristup bazama je omogućen u prostorijama NUBBiH-a po sistemu IP raspona.

Ukoliko Vam je potrebno više informacija o pretraživanju baza, pitajte referensnog bibliotekara u Katalogu NUBBiH-a.