Termini stručnih ispita

on .

CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE

BIBLIOTEKARA U BIH

KOMISIJA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA

 

Stručni  ispiti - junski rok će se održati od 29.06. – 03.07.2015., od 8,30  

u  sali  216 - zgrada NUB BIH, Kampus univerziteta

 

Svi  prijavljeni  kandidati  će  biti  obavješteni  o  terminima  polaganja.